دانشگاه صنعتی شریف اولین دوره آموزشی مسابقات برنامه‌سازی را برای آمادگی هرچه‌ بیش‌تر شرکت‌کنندگان در این مسابقات در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می‌کند. اطلاعات بیش‌تر در سایت دوره قابل مشاهده است.


لطفا این دوره را در کانال‌های دانشگاهی خود اطلاع‌رسانی کنید.