طی هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای گسترش هر چه بیش‌تر مسابقات برنامه‌سازی دانشجویی در سطح کشور، خوش‌بختانه امکان حمایت از برگزاری مسابقات برنامه‌سازی در دانشگاه‌های مختلف کشور فراهم شده است.

در این راستا حمایت مالی و رسانه‌ای از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می‌شود و دانشگاه صنعتی شریف نیز آمادگی کمک در ابعاد علمی، فنی و آموزشی مسابقات را دارد.

لذا از دانشگاه‌هایی که علاقمند به برگزاری مسابقات برنامه‌سازی دانشجویی در دانشگاه خود هستند، دعوت می‌شود این فرم آنلاین را تا ۱ فروردین تکمیل نمایند.