ثبت‌نام مسابقه‌ی منطقه‌ای آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. تیم‌ها بر اساس سهمیه‌ای که برای هر دانشگاه تعیین شده و با شرط حل حداقل یک مسئله در مسابقه‌ی اینترنتی می‌توانند برای ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای اقدام کنند.

مراحل ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای به شرح زیر است:
  • تکمیل فرم ثبت‌نام و امضای (الکترونیکی) آن توسط دانشگاه/دانشکده
  • ارسال فرم تکمیل‌شده‌ی ثبت‌نام از طریق این صفحه
  • تکمیل اطلاعات اعضای تیم در سایت مسابقه‌ی بین‌المللی
تیم‌هایی که طی مهلت مقرر مراحل ثبت‌نام را به درستی انجام داده باشند، به طور خودکار به عنوان تیم ثبت‌نام‌شده از مسابقه‌ی اینترنتی به مسابقه‌ی منطقه‌ای انتقال می‌یابند. دقت کنید که مهلت اعلام شده برای انجام مراحل فوق قابل تمدید نیست. در ضمن به دلیل برگزاری آنلاین مسابقه، امسال هزینه‌ای برای ثبت‌نام تیم‌ها دریافت نخواهد شد.

چنان‌چه پس از پایان مهلت ثبت‌نام هنوز ظرفیت مازادی برای تخصیص وجود داشت، این موضوع از طریق فرمی که روز دوشنبه ۱ دی روی همین بلاگ اعلام خواهد شد قابل درخواست است. به ایمیل‌های رسیده خارج از روال اعلام‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

توضیحات تکمیلی: با توجه به افزایش ظرفیت تمام دانشگاه‌ها به دو برابر در این اطلاعیه، ظرفیت مازاد مجزایی وجود نخواهد داشت.