مسابقه‌ی منطقه‌ای سایت تهران امسال در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود. در ضمن مسابقه‌ی اینترنتی انتخابی روز ۷ آذرماه برگزار خواهد شد.