عکس‌های مسابقه‌ی امسال در این صفحه قابل مشاهده است.

با تشکر از تمام دوستان عزیزی که در تهیه‌ی عکس‌ها و همچنین برگزاری مسابقه صمیمانه همکاری داشتند.