جایزه‌ی مسابقه‌ی اینستاگرامی به تصویر ارسالی توسط reza_ranjkesh با بیش از ۸۰۰۰ لایک تعلق گرفت.