مسابقه‌ی اینترنتی طبق برنامه رأس ساعت ۱۴ با حضور بیش از ۳۰۰ تیم برگزار خواهد شد. حساب‌های کاربری موردنیاز برای تمامی تیم‌ها روی سایت ShareCode ایجاد شده و اطلاعات آن‌ها به اعضای تیم‌ها و مربیان از طریق ایمیل ارسال شده است. فهرست تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه در این صفحه قابل مشاهده است.

چنان‌چه در دریافت اطلاعات حساب کاربری تیم خود مشکلی داشته‌اید، می‌توانید با ارسال ایمیل به آدرس i[at]sharecode.io موضوع را پی‌گیری کنید.


موفق باشید!