نتایج نهایی مسابقه در این صفحه قابل مشاهده‌ است.

چهار تیم‌ برتر مسابقه که موفق به کسب جوایز ویژه (هر تیم سه سکه‌ی تمام بهار آزادی) شدند به ترتیب عبارت‌اند از:

  • تیم Saboon از دانشگاه صنعتی شریف
  •  تیم Odd Factory از دانشگاه تهران
  • تیم Dark Side of Trianguli از دانشگاه شهید بهشتی
  • تیم 70856775327334 از دانشگاه آزاد مشهد

بدین ترتیب تیم Saboon برای دومین بار نماینده‌ی سایت تهران در مسابقات جهانی خواهد بود و تیم Odd Factory در صورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران منتخب بعدی خواهد بود.