با سلام

  • ثبت نام مسابقه ی اینترنتی امیرکبیر در بیلور آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. 
  • طبق برنامه ریزی های انجام گرفته مسابقه ی حضوری روز جمعه ۲۳ آبان ساعت ۹ صبح و مسابقه ی اینترنتی به صورت همزمان آغاز خواهد شد. 
  • مسابقه ی اینترنتی روی سرور مشابه اما مجزا از مسابقه ی حضوری برگزار خواهد شد که از طریق این آدرس قابل دسترسی است. 
  • کلیه ی تیم هایی که در مسابقه ی حضوری شرکت می کنند، می توانند در لیست مسابقه ی اینترنتی  هم تیم خود را ثبت کنند. 


به روز رسانی:
   
   جوایز مسابقه ی حضوری
  1. تیم اول دانشگاه اول: ۳ عدد تمام سکه ی بهار آزادی 
  2. تیم اول دانشگاه دوم: ۳ عدد نیم سکه ی بهار آزادی
  3. تیم اول دانشگاه سوم: ۳ عدد ربع سکه ی بهار آزادی 
  4. بهترین تیم ورودی جدید کارشناسی دانشگاه امیرکبیر: ۳ عدد ربع سکه ی بهار آزادی
  5. جایزه ی اولین راه حل صحیح برای هر سوال: ۵۰۰ هزار ریال
جوایز توسط حامیان مالی مسابقه (شرکتهای توسن و سوهاتو) تقبل خواهد شد. 


لیست تیم های مسابقه ی حضوری
لیست تیم های مسابقه ی اینترنتی + حضوری
** رده بندی مسابقه ی اینترنتی

** رده بندی مسابقه در کدفورسز