برای دیدن عکس تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه روی تصویر زیر کلیک کنید:با تشکر از دوستان کمیته‌ی دانش‌جویی بابت تهیه‌ و آماده‌سازی عکس‌ها.