مسابقه‌ی ای‌سی‌ام پس از چندین ماه تلاش خوش‌بختانه با موفقیت به پایان رسید.


جا دارد از تمامی دوستان عزیزی که در بخش‌های مختلف علمی، اجرایی، فنی و دانش‌جویی در برگزاری خوب این مسابقه کمک کردند، صمیمانه تشکر کنیم. 


همچنین از تمامی شرکت‌کنندگان مسابقه به خاطر همکاری و همراهی خوبشان تشکر می‌کنیم. امیدواریم مسابقه‌ی امسال خاطره‌ی زیبایی برای همه‌ی دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان مسابقه به یادگار گذاشته باشد.


سؤالات مسابقه‌ی اصلی، داده‌های آزمون و نتیجه‌ی نهایی در وب‌سایت رسمی مسابقه قرار داده شده است.