چینش تیم‌ها در سایت مسابقه مطابق شکل زیر خواهد بود. برای دیدن شماره‌ی میز خود این‌جا کلیک کنید.