با توجه به ظرفیت ۸۰ تیم سایت و بر اساس بیش‌‌ترین تعداد مساله‌هایی که سال پیش یک تیم از هر دانشگاه حل کرده و نیز شرط حل دست کم یک مساله در مسابقه‌ی اینترنتی، به این وسیله سهمیه تیم ها به صورت زیر اعلام می‌شود:


۱- دانشگاه‌های  صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، صنعتی شریف، دانشگاه تهران (هر دو دانشکده) هر کدام ۴ تیم.

۲- دانشگاه‌های علم‌وصنعت،  شیراز،   هر کدام ۳ تیم

۳- دانشگاه‌های آزاد مشهد، سجاد، شهید باهنر کرمان،  علم و فرهنگ،  یزد و صنعتی اصفهان، هر کدام ۲ تیم

۴- بقبه‌ی دانشگاه‌هایی که در مسابقه‌ی اینترنتی  شرکت کرده و دست کم یک مساله حل کردند (۳۸ تیم‌)، هر کدام یک تیم.


انتخاب تعداد تیم‌های دو دانشکده‌ی فنی و علوم (با مجموع ۴ تبم‌) به عهده‌ی دو دانشکده است. با توجه به محرومیت تیم علوم از شرکت در مسابقه‌ی جهانی در سال بعد (البته در صورت انتخاب شدن) پیشنهاد ما ۳ فنی و ۱ علوم است.


(مجموع: ۷۶ تیم)

پ.ن. متاسفانه در محاسبه تعداد کل تیم‌ها اشتباه شده بود و در نتیجه مجبور شدیم تعدادی از سهمیه‌ها را کم کنیم. البته امیدواریم تعدادی از تیم‌ها ثبت نام نکنند!. با پوزش.


پ.ن ۲: تیم‌ها می‌توانند درخواست اضافه ظرفیت بدهند. ما پس از مهلت ثبت نام (که حدودا ۱۰ روز آینده خواهد بود،) ظرفیت خالی را به ترتیب به درخواست کنندگان تخصیص خواهیم داد.