صورت مسائل را می‌توانید از این‌جا(اصلاح‌شده) دانلود کنید.

جدول رتبه‌بندی را می‌توانید در این‌جا ببینید.