ایمیل‌های حاوی اکانت ShareCode برای مسابقه‌ی اینترنتی، به مربی و اعضای تیم‌های acceptشده ارسال شده است و باید تاکنون به‌دست شما رسیده باشد. در صورت نبودن ایمیل در inbox، شاخه‌ی spam را نیز چک کنید. ایمیل‌ها به آدرس‌هایی ارسال شده اند که در سایت Baylor وارد کرده‌اید. در صورتی که تیم‌تان تا دیروز accept شده و تاکنون تیم‌تان اطلاعات اکانت خود را دریافت نکرده است، یک ایمیل حاوی نام دانشگاه، نام تیم، نام اعضا و آدرس ایمیل‌شان به آدرسِ ایمیل برای ارسال مشکلات ShareCode  ارسال کنید.

توجه: کاربران عادی سایت ShareCode در طول مسابقه‌ی اینترنتی غیرفعال می‌شوند.

مسابقه‌ی آزمایشی، امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۵:۰۰ به مدت ۴ ساعت در سایت ShareCode با نام «11th Iran Internet ACM ICPC - Test Contest 2013» برگزار می‌شود و شامل چند مسئله‌ی ساده است تا با محیط مسابقه آشنا شوید. شما باید با همان نام کاربری و رمز عبور تیم‌تان که برای شما ایمیل شده است وارد شوید.

مسابقه‌ی اینترنتی اصلی، شامل ۹ سؤال است که فردا (پنج‌شنبه) از ساعت ۹:۳۰ به مدت ۵ ساعت در سایت ShareCode با نام «11th Iran Internet ACM ICPC 2013» برگزار می‌شود.

بخشی از قواعد مسابقه‌ی اینترنتی که در ایمیل‌ها هم برای شما ارسال شده است، در زیر آمده است:

You can submit your solutions in CC++ and Java.
If you are using Java, please note you should have only one public class in your source code and it should be named Main. You should not include your code in any packages. Our judging core will use Java v1.6.0 to compile and run your solutions. Here is a sample code in Java: http://scod.ir/Yb0
If you are using C/C++, please make sure your code will compile with gcc/g++ version 4.6.3. Our judging core will run your solutions on a Linux machine. Please do not include any Visual Studio header file (s uch as stdafx.h) in your files, otherwise it causes your team to get a compilation error. Here is sample code in C++: http://scod.ir/Yb1 and C:http://scod.ir/Yb2
You should NOT use STDERR in your source codes (cerr and System.err). Using STDERR causes Runtime Error as the result of the run. You should use STDIN (scanf, cin and System.in) and STDOUT (printf, cout and System.out) to read the input and print the output.
If you get a compilation error, just click on the label of 'compilation error' and you will see its root.