گواهی ها در سایت baylor قرار گرفته است.

برای دریافت گواهی به صفحه Dashboard خود در این سایت مراجعه کنید.

 فایل PDF گواهی از پایین صفحه قابل دریافت است. 

اسامی درج شده در گواهی ها بر اساس نام های وارد شده در سایت است در صورت مشکل ابتدا نام ها را تصحیح کنید سپس پیغام بگذارید تا گواهی را دوباره صادر کنیم.