داده‌های آزمون مسابقه‌ی اینترنتی را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.

توجه: نسخه‌ی درست داده‌ها از بامداد چهارشنبه آپلود شد.