مسابقه‌ی آنلاین و نیز مسابقه‌ی داخلی شریف (که تقریباً از یک مجموعه مساله با کمی تفاوت استفاده می‌کردند) به اتمام رسید.

هر چند که متاسفانه مسابقه‌ی آنلاین به دلیل مشکلات فنی مسابقه‌ی داخلی شریف (که مانند مسابقه‌ی منطقه‌ای برگزار می‌شد) با ۷۰ دقیقه تاًخیر آغاز شد، ولی شرکت فعال بیش از ۴۰ تیم و حل ۷ مساله از ۹ مساله توسط حداقل ۵ تیم بسیار غرور آفرین بود.
به‌غیر از مشکلات اینترنتی برگزاری مسابقه بسیار خوب و موفق‌آمیز بود.

در نظر داریم که مسابقه‌ی آنلاین را هر چند ماه یکبار برگزار کنیم.
از همه‌ی دست‌اندرکاران مسابقه‌ی اینترنتی به خصوص آقای محمد حسین باطنی و شایان اویس قرن که در راه‌اندازی سبستم آنلاین بسیار زحمت کشیدند به‌نوبه‌ی خود صمیمانه تشکر می‌کنم.
کامران باور و رامتین خسروی و فرشاد رستم‌آبادی هم که پای ثابت مسابقه‌ی ای‌سی‌ام هستند و بدون آن‌ها امکان برگزار نیست. از آن‌ها و دیگرانی که ذکر نامشان مقدور نیست نیز تشکر می‌نمایم‌.